W piątek, 8 września na obszarze leśnym należącym do Nadleśnictwa Zaporowo zorganizowano ćwiczenia taktyczno – bojowe „POWIERZCHNIA 2017”. Ćwiczenia z udziałem strażaków z PSP, WSP i OSP przeprowadzono w ramach ćwiczeń Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

W piątek, 8 września na obszarze leśnym należącym do Nadleśnictwa Zaporowo zorganizowano ćwiczenia taktyczno – bojowe „POWIERZCHNIA 2017”. Ćwiczenia z udziałem strażaków z PSP, WSP i OSP przeprowadzono w ramach ćwiczeń Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Scenariusz zmagań ratowników zakładał powstanie pożaru na obszarze leśnym pomiędzy miejscowościami Rysy – Zgoda w gm. Braniewo.

Strażacy oprócz gaszenia pozorowanego pożaru na obszarze leśnym musieli zbudować zaopatrzenie wodne z wykorzystaniem pobliskiego cieku wodnego stosując techniki dostarczania wody na znaczne odległości. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na placu wewnętrznym KP PSP w Braniewie odbyła się odprawa ze strażakami, kontrola dokumentów, stanu technicznego pojazdów oraz przydzielenie zadań dla poszczególnych zastępów uczestniczących w ćwiczeniach.

Zmagania ratowników obserwował: komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie mł. bryg. Władysław Szczepanowicz oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Zaporowo Pan Stanisław Warpechowski.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie