W dniach 14 – 16 września 2017r na terenie powiatu braniewskiego odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe „WARMIA 2017”. Głównym celem ćwiczeń jest doskonalenie organizacji działań Państwowej Straży Pożarnej województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

W dniach 14 – 16 września 2017r na terenie powiatu braniewskiego odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe „WARMIA 2017”. Głównym celem ćwiczeń jest doskonalenie organizacji działań Państwowej Straży Pożarnej województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego w ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Dodatkowo ćwiczenia obejmowały doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania pododdziałów COO Państwowej Straży Pożarnej, doskonalenie umiejętności dowodzenia dużymi związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej, rozwijanie umiejętności organizacji sztabu w zakresie przygotowywania wariantów decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego, wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań, doskonalenie umiejętności organizacji oraz wykorzystania łączności współdziałania i dowodzenia i doskonalenie umiejętności obsługi systemu geolokalizacyjnego, służącego do lokalizacji osób dzwoniących na numery alarmowe.

Organizatorem ćwiczeń była komenda wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy współudziale komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. W piątek 15 wrześnie miejsce ćwiczeń wizytował Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski, Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Tadeusz Jopek oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki st. bryg. Mirosław Hołubowicz. Komendanci zapoznali się z poszczególnymi epizodami przygotowanych ćwiczeń bezpośrednio na miejscu realizowanych podgrywek, obserwując zmagania strażaków i wykonywanie działań.

Ćwiczenia oparte o trzy epizody zostały przeprowadzone na terenie powiatu braniewskiego w następujących lokalizacjach:

Epizod 1 – Pożar lasu w Nadleśnictwie Zaporowo należącego do  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Pozorowany pożar powstał w kompleksie leśnym pomiędzy miejscowościami Rusy – Zgoda – Młoteczno. Oprócz gaszenia pożaru o powierzchni min 5 ha strażacy musieli zmierzyć się z utrudnieniami komunikacyjnymi, które powstały przez powalone drzewa, w wyniku huraganowych wiatrów, występujących kilka dni wcześniej. Część dróg wymaga udrożnienia w celu sprawnej realizacji działań gaśniczych. Dodatkowo trudny teren, brak odpowiedniej ilości środka gaśniczego wymusił na ratownikach zbudowanie alternatywnego systemu dostarczania wody na duże odległości. W trakcie epizodu dokonano badań sprawności pomp dużej wydajności poprzez pomiar ilości przepływającej wody.

Epizod 2 – Ewakuacja osób z terenów zalanych przy pomocy jednostek pływających oraz przemieszczenie ich w wyznaczone miejsce zastępcze. W związku z intensywnymi roztopami następąpił znaczny wzrost wody w Zalewie Wiślanym a pobliskie drogi stały się nieprzejezdne. Część ludności w okolicach miejscowości Nowa Pasłęka zostaje „odcięta od świata”. Brak jest możliwości dotarcia drogą lądową. Ewakuacji wymaga 20 mieszkańców.

Epizod 3 – działania polegające na dotarciu sił i środków PSP do osób znajdujących się na odciętym fragmencie drogi S-22 z powodu skrajnie trudnych warunków atmosferycznych oraz dostarczanie pożywienia i odzieży. Dodatkowo strażacy prowadzili poszukiwania osób z wykorzystaniem urządzeń geolokalizacyjnych – obszar gminy Frombork. Scenariusz epizodu zakładał, że służby ratownicze docierają do uwięzionych ludzi dowożąc im koce, ciepłe napoje, żywność, paliwo. W celu dotarcia do wszystkich pojazdów, strażacy przemieszczają się drogami serwisowymi oraz alternatywnymi – leśnymi.

W obozowisku, które miało miejsce we Fromborku zlokalizowano blisko 80 jednostek sprzętu specjalistycznego i pojazdów oraz około 300 strażaków, którzy uczestniczyli w ćwiczeniach.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie