Kolejna burza – pow. braniewski

SW4

Blisko 50 interwencji to bilans kolejnej burzy, która w nocy z piątku na sobotę /12 sierpnia/ przeszła nad powiatem braniewskim. Silny wiatr i towarzyszące gwałtowne opady atmosferyczne sprawiły, że służba dyżurna stanowiska kierowania odnotowała bardzo dużo zgłoszeń związanych z przewróconymi drzewami i połamanymi konarami. Zdarzenia dotyczyły najczęściej zablokowanych ciągów komunikacyjnych przez drzewa na których utknęli uczestnicy ruchu drogowego. Działania ratownicze prowadzone były przez strażaków na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych na obszarze powiatu braniewskiego. Skutki burzy usuwano również w sobotę do godzin popołudniowych. W pobliżu wielu odcinków dróg znajdują się na poboczu licznie połamane drzewa, konary, które są dowodem niszczycielskiej siły natury. Porządkowanie i usuwanie skutków burzy będzie trwało przez najbliższe dni. Podczas burzy dwa pojazdy osobowe zostały uszkodzone przez powalone drzewo, zerwana została przez drzewa i konary w kilku miejscach sieć energetyczna, odcinając dopływ energii do odbiorców. Na szczęście nikt nie został poszkodowany w wyniku gwałtownej burzy. Strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie wspierali strażacy z Wojskowej Straży Pożarnej oraz strażacy – ochotnicy z Braniewa, Wilcząt, Fromborka, Lipowiny, Pieniężna, Płoskini, Lelkowa, Ławek, Jędrychowa, Wielkiego Wierzna, Żelaznej Góry. Silny wiatr spowodował, że na drogach znalazła się duża ilość gałęzi, konarów, które mocno utrudniały ruch oraz stanowiły zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Ratownicy oprócz usuwania skutków działania silnego wiatru również zabezpieczali z wykorzystaniem plandeki dach budynku na który spadł konar drzewa. Dodatkowo wypompowywano wodę z zalanych piwnic w budynkach wielorodzinnych. To drugie w tym roku działania realizowane przez strażaków związane z usuwaniem skutków burzy - działania silnego wiatru na terenie powiatu braniewskiego.

Opracował: mł. bryg.  Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

SW1

SW6

SW7

SW8

SW11

SW13

SW15

SW16

SW22

SW17

SW26

SW24

SW23

AD1

W sobotę, 5 sierpnia 2017 roku w parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Samborowie odbył się uroczysty ślub strażaka Państwowej Straży Pożarnej sekc. Adriana Dubickiego z jego wybranką Agnieszką. W uroczystości zaślubin uczestniczyli koledzy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborowie.

 Po uroczystości zaślubin, strażacy utworzyli przed kościołem uroczysty szpaler z toporkami, pod którym przeszli nowożeńcy.

Życzymy Młodej Parze wszelkiej pomyślności.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

AD2

AD3

AD4

AD5

AD6

AD7

AD8

AD9

„Kręci mnie bezpieczeństwo”

KMBB2

Korzystając ze sprzyjającej pogody oraz pobytu licznych grup młodzieży wypoczywającej na terenie powiatu braniewskiego, strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili kolejne akcje promujące bezpieczeństwo nad wodą.

W dniu 7 sierpnia, w porcie we Fromborku zorganizowano pokaz i szkolenie w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Grupa harcerzy wypoczywająca we Fromborku przybyła do portu gdzie strażacy z KP PSP w Braniewie zaprezentowali i omówili techniki pomocy dla osób znajdujących się wodzie, przedstawili zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zaprezentowali sprzęt ratowniczy będący na wyposażeniu pojazdów straży pożarnej. Strażaków z PSP w Braniewie w pokazie wspierali również strażacy-ochotnicy z OSP Frombork. W środę, 9 sierpnia strażacy gościli grupę młodzieży – półkolonię z Braniewskiego Centrum Kultury. Młodzież mogła również zapoznać się z zasadami bezpiecznego wypoczynku nad wodą, metodami udzielania pomocy dla osób, które znajdują się w wodzie.

W weekend strażacy – ochotnicy z Fromborka oraz Wilcząt prezentowali podczas festynów sprzęt ratowniczy, techniki udzielania pomocy oraz przeprowadzili zabawy i konkursy dla najmłodszych uczestników pikników. W działaniach tych strażaków – ochotników wspierali koledzy z Państwowej Straży Pożarnej.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

KMBB1

KMBB3

KMBB4

KMBB5

KMBB6

KMBB7

KMBB9

KMBB12

KMBB14

KMBB18

KMBB19

KMBF1

KMBF2

KMBF4

KMBF14

KMBF15

OSP Frombork zabawy 5 sierpnia 4

KMBF18

Wyróżnieni strażacy – odznaka pamiątkowa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

WOP3

W środę, 9 sierpnia w siedzibie Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyła się uroczystość wręczenia odznaki pamiątkowej Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, która nadana została przez Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.

Podczas wizytacji jednostki Wojskowej Straży Pożarnej należącej do 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej ppłk Zbigniew Jackowski Szef Delegatury WOP w Olsztynie oraz ppłk Dariusz Dróżdż Szef Sztabu 9BBKPanc. wręczyli odznaki pamiątkowe dla niżej wymienionych:

- mł. bryg. Wojciech Jaroszek Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie

- mł. chor. Tomasz Nowakowski Zastępca Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie

Gratulujemy odznaczonym.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

WOP1

WOP2

WOP4

WOP5

WOP6

WOP7

W1

1 sierpnia braniewscy strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz strażacy – ochotnicy z OSP Braniewo uczcili 73 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Z okazji tego wydarzenia punktualnie o godzinie 17.00 (godzina „W") zawyły syreny strażackich pojazdów, a strażacy stanęli przy wozach bojowych oddając hołd bohaterom powstania.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

W2

W3

W4