Członkowie ochotniczej straży pożarnej we Fromborku w roku bieżącym postanowili wesprzeć inicjatywę szlachetnej paczki i przygotowali prezenty dla mieszkanki Braniewa.

Kolejne spotkania związane z bezpieczeństwem w ramach kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przeprowadzili strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie rozpoczęli wizyty w placówkach edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego.

30 listopada 2018 r. w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w obecności komendanta powiatowego, strażaków i pracowników komendy odbyła się uroczystość pożegnania st. asp. Marka Stankiewicza.

20 listopada br. w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się spotkanie z zarządcami i administratorami obiektów w ramach realizowanego programu „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Głównym celem spotkania było uświadomienie zagrożenia ze strony tlenku węgla oraz przyczyn jego występowania.