20 listopada br. w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się spotkanie z zarządcami i administratorami obiektów w ramach realizowanego programu „CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Głównym celem spotkania było uświadomienie zagrożenia ze strony tlenku węgla oraz przyczyn jego występowania.

Każdego roku braniewscy strażacy odnotowują zdarzenia związane z zatruciem tlenkiem węgla. Nie wszyscy wiedzą, że często wystąpienie czadu nie ma związku z pożarem, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji urządzeń oraz instalacji grzewczych. Medialny przekaz o śmierci każdego roku kilkudziesięciu osób w wyniku zatrucia tlenkiem węgla nie zmniejsza czarnej statystyki.

Kolejny specjalistyczny sprzęt ratowniczy trafił na wyposażenie strażaków – ochotników z terenu gminy Wilczęta. 16 listopada br. w Urzędzie Gminy w Wilczętach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego dla strażaków OSP ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Budynek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku w roku bieżącym przeszedł gruntowny remont, zmieniając swój wizerunek. Historia obiektu strażnicy OSP Frombork sięga roku 1968, kiedy to oddano do użytku budynek jako siedziba straży pożarnej. Przez kolejne lata w miarę rozwoju i zwiększania wymagań stawianych dla strażaków – ochotników budynek strażnicy OSP powiększał się i rozrastał. Dobudowany został garaż, świetlica oraz pomieszczenia gospodarcze i socjalne.

Braniewskie tegoroczne Święto Niepodległości odbyło się uroczyście i podniośle. Świętowanie rozpoczęło się mszą św., odprawioną w braniewskiej bazylice, po której uczestnicy uroczystości przeszli na Rondo gen. Andersa i Skwer Sybiraków, gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty.

Podkategorie