Z dniem 14 marca 2019 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Krzysztofowi Bogusławskiemu.

W tym szczególnym i wyjątkowym dniu gorące życzenia wszystkiego co najlepsze oraz spełnienia marzeń składamy w pierwszej kolejności  funkcjonariuszkom i pracownicom cywilnym jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

5 marca 2019 roku w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzona została kolejna zbiórka krwi. W akcji poboru krwi uczestniczyli pracownicy KP PSP w Braniewie, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sympatycy pożarnictwa.

15 lutego 2019 roku Starosta Braniewski Karol Motyka spotkał się z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniewem Januszko.

5 lutego w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyła się odprawa roczna związana z podsumowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2018.