Od początku bieżącego roku rozpoczęły się walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu braniewskiego.

W sobotę, 10 lutego w Pieniężnie strażacy-ochotnicy z jednostki OSP Pieniężno oraz z KP PSP w Braniewie przeprowadzili ćwiczenia połączone z pokazem ratownictwa na lodzie. W pobliżu zamarzniętego zbiornika wodnego oprócz strażaków zgromadzili się również mieszkańcy w tym najmłodsi, którzy obserwowali zmagania ratowników.

Kolejne spotkania związane z bezpieczeństwem zrealizowali strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

W piątek 2 lutego w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania i powierzenia obowiązków na stanowiska kierownicze w Państwowej Straży Pożarnej.

OSPD1

15 grudnia 2017 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 46 nowych jednostek.Wśród nowych jednostek włączonych do KSRG 44 to jednostki OSP oraz dodatkowo dwie jednostki WSP.

Podkategorie