W piątek, 7 kwietnia w siedzibie Braniewskiego Centrum Kultury odbył się finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W piątek, 31 marca w siedzibie jednostki ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się pierwsze spotkanie z dyrektorami i przedstawicielami szkół z terenu miasta Braniewa w ramach kampanii „STOP POŻAROM TRAW”.

Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie włączyli się w ogólnopolską akcję oddawania krwi w hołdzie Żołnierzom Wyklętym pod hasłem „SpoKREWnieni służbą”.

W poniedziałek, 13 lutego odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2016.

Podsumowanie odbyło się w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie, gdzie zaproszeni goście, kierownictwo komendy oraz strażacy zapoznali się z pokazem multimedialnym obrazującym działalność braniewskiej Państwowej Straży Pożarnej w minionym roku 2016. Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. Władysław Szczepanowicz złożył podziękowania władzom powiatu oraz przedstawicielom miast i gmin naszego powiatu za wsparcie udzielane komendzie powiatowej PSP.

W związku z utrzymującym się wysokim poziomem wody w Zalewie Wiślanym i niekorzystnym, silnym wiatrem z północy powodującym tzw. cofkę, jednostki Państwowej Straży Pożarnej wraz z druhami ochotniczych straży pożarnych rozpoczęły działania związane z ograniczaniem rozlewisk wód w miejscach najbardziej zagrożonych powodzią.