31 marca w siedzibie Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej odbył się pierwszy w tym roku pobór krwi  w ramach następnej edycji kampanii kierowanej do strażaków „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”.

W czwartek,  3 lutego,  braniewscy strażacy gościli grupę młodzieży z Mołdawii, która przebywa w Polsce w ramach projektu „Aktywizacja społeczna młodzieży z mołdawskich i warmińskich wsi”. Celem programu jest wymiana doświadczeń w zakresie zwiększenia aktywności społecznej młodzieży i nauczycieli na rzecz rozwoju społecznego wsi w Polsce i Mołdawii. Młodzi Mołdawianie odwiedzili Pieniężno, Braniewo i Frombork.

19 stycznia, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie odbyło się  uroczyste podsumowanie V edycji skierowanego do strażaków z regionu programu „Ognisty ratownik - gorąca krew”, w ramach którego mogą oni oddawać swoją krew. W programie wzięły udział cztery komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 2 jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz dwadzieścia pięć ochotniczych straży pożarnych.

W niedzielę, 9 stycznia w całej Polsce, odbywała się zbiórka pieniędzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tej akcji, kolejny rok z rzędu, przyłączyli się również strażacy.

Jak co roku, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie uczestniczyli w akcji honorowego krwiodawstwa „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Zbiórka krwi odbywa się tradycyjnie już w Braniewskich Centrum Kultury.