4 maja - Dzień Strażaka - List Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej  - gen. brygadier Leszek Suski

4 maja - Dzień Strażaka – życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Joachim Brudziński

Dzień Strażaka – życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Jarosław Zieliński

2 maja jest obchodzony w Polsce jako Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Święto państwowe zostało ustanowione w 2004 roku w celu propagowania wiedzy o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

26 kwietnia w Szkole Podstawowej w Lipowinie odbyła się uroczystości patriotyczna w której oprócz uczniów, nauczycieli, władz samorządowych i zaproszonych gości uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych.