1 30970 g1

25 lipca, strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie gościli na terenie strażnicy dzieci z półkolonii „Sportowy Zawrót Głowy”. Wizyta młodzieży to doskonała forma aby przybliżyć tematykę bezpieczeństwa podczas pobytu nad wodą oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Dzieciaki mogły zapoznać się z technikami ratowania osób, które znajdują się w wodzie, zobaczyć sprzęt dedykowany do ratownictwa wodnego, którym dysponują braniewscy strażacy. Dodatkowo uczestnicy wizyty w Państwowej Straży Pożarnej mogli poznać uroki rzeki Pasłęki, korzystając z łodzi ratowniczej.  Na spotkaniu nie zabrakło również elementów związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy, wzywania podmiotów ratowniczych i korzystania z numerów alarmowych. Spotkanie zorganizowano w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

O bezpieczeństwie nad wodą rozmawiano również podczas tegorocznych XV międzynarodowych regat im. Jarka Rąbalskiego. Kampania informacyjno- edukacyjną, która poświęcona jest bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą skierowana została do uczestników regat żeglarskich. Strażacy zaprezentowali pokaz działań związanych z udzieleniem pomocy dla osoby znajdującej się w wodzie, omówiono zasady bezpiecznego wypoczynku oraz przebywania nad wodą, zasad korzystania ze sprzętu pływającego oraz zaprezentowano sprzęt wykorzystywany do ratowania osób z wody.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

KMB1

KMB9

KMB10

KMB11

KMB12

NP1

NP3

NP4

We wtorek, 13 czerwca strażaków z jednostki ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu.

W czwartek, 1 czerwca na boisku szkolnym w Braniewie przy ulicy Moniuszki odbyła się IV edycja Festynu Służb Mundurowych.

Braniewscy strażacy rozpoczęli kampanię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem: „Kręci mnie bezpieczeństwo” od spotkania ze strażakami-ochotnikami z terenu gminy Braniewo oraz pracownikami Nadleśnictwa Zaporowo. 

11 maja 2017 roku, nadbryg. Marek Jasiński Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wizytował jednostkę komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Głównym celem wizyty zastępy komendanta głównego PSP było zapoznanie się z warunkami pełnienia służby przez braniewskich strażaków, realizacji bieżących zadań przez strażaków z jednostki ratowniczo – gaśniczej.