Odznaczenia i awanse – Dzień Strażaka 2018

Tradycyjnie już święto strażaków zarówno zawodowych jak również ochotników obchodzone jest 4 maja. W kościele katolickim w tym dniu przypada wspomnienie Św. Floriana, który jest również patronem strażaków.

Braniewskie obchody świętowania rocznicy uchwalenia konstytucji 3 MAJA rozpoczęto od mszy świętej, która celebrowana była w Bazylice Mniejszej w Braniewie z udziałem pocztów sztandarowych oraz kompanii honorowej 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.

4 maja - Dzień Strażaka - List Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej  - gen. brygadier Leszek Suski

4 maja - Dzień Strażaka – życzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Joachim Brudziński

Dzień Strażaka – życzenia Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pan Jarosław Zieliński