19 stycznia, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie odbyło się  uroczyste podsumowanie V edycji skierowanego do strażaków z regionu programu „Ognisty ratownik - gorąca krew”, w ramach którego mogą oni oddawać swoją krew. W programie wzięły udział cztery komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 2 jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz dwadzieścia pięć ochotniczych straży pożarnych.

W niedzielę, 9 stycznia w całej Polsce, odbywała się zbiórka pieniędzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tej akcji, kolejny rok z rzędu, przyłączyli się również strażacy.

Jak co roku, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie uczestniczyli w akcji honorowego krwiodawstwa „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Zbiórka krwi odbywa się tradycyjnie już w Braniewskich Centrum Kultury.

W niedzielę, 14.11.2010r., w Lipowinie odbyła się uroczystość otwarcia nowoego budynku, w którym mieszczą się świetlica wiejska oraz remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.

4 listopada br. w Braniewie obchodzono uroczyście 60.lecie zawodowej strazy pożarnej. Uroczystości poprzedziła msza święta w braniewskiej Bazylice Mniejszej. Następnie w pobliżu  bazyliki odbyło się przekazanie i poświęcenie pojazdów pożarniczych i sprzętu zakupionego dla  strażaków PSP i OSP.