Jak co roku, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie uczestniczyli w akcji honorowego krwiodawstwa „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Zbiórka krwi odbywa się tradycyjnie już w Braniewskich Centrum Kultury.

Do udziału w akcji włączyli się oprócz strażaków PSP również pracownicy Wojskowej Straży Pożarnej oraz jednostki OSP w Braniewie. W skali roku 2010 to już kolejna akcja, w której czynnie uczestniczą braniewscy strażacy. Celem kolejnej - V edycji - jest pozyskanie dla rozwoju honorowego krwiodawstwa środowisk strażaków zawodowych i ochotników, zachęcanie lokalnych społeczności do czynnego uczestnictwa w tej formie humanitarnej działalności na rzecz drugiego człowieka. Braniewscy strażacy często uczestniczą w akcjach poboru krwi oraz  w akcji rejestrowania dawców szpiku kostnego. Na rok 2011 zaplanowano kolejne akcje, w tym również pobór krwi w siedzibie Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej w Braniewie.

/kpt. I. Ścibiorek/