19 stycznia, w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie odbyło się  uroczyste podsumowanie V edycji skierowanego do strażaków z regionu programu „Ognisty ratownik - gorąca krew”, w ramach którego mogą oni oddawać swoją krew. W programie wzięły udział cztery komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, 2 jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz dwadzieścia pięć ochotniczych straży pożarnych.

W czasie realizacji programu, od 1 stycznia do 30 listopada 2010 roku, od 412. strażaków pobranych zostało 312,8 litra krwi. W akcjach związanych ze strażakami krew oddało także 779 innych osób (388,2 l). Przy ocenianiu jednostek PSP, OSP i JRG brano pod uwagę wskaźnik ilości krwi pozyskanej w ramach programu w przeliczeniu na 1 strażaka w jednostce. W ocenie indywidualnego zaangażowania strażaków uwzględniono zakres działań promocyjnych i organizacyjnych, aktywność promocji oraz aktywność podejmowanych działań.

Kolejny raz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie osiągnęła sukces zajmując I miejsce w kategorii najaktywniejszej jednostki PSP. Podczas uroczystości, puchar dla braniewskich strażaków odebrał Komendant Powiatowy PSP w Braniewie - kpt. Władysław Szczepanowicz.

Program „Ognisty ratownik – gorąca krew” zainicjował Polski Czerwony Krzyż w 2006 roku, zapraszając do współpracy Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Organizatorzy stawiali sobie za cel dotarcie z promocją i organizacją honorowego krwiodawstwa do lokalnych środowisk poprzez środowisko pożarnicze w całym kraju.

Oto lista nagrodzonych:

Kategoria: Najaktywniejsza Komenda PSP:

 I miejsce Komenda Powiatowa PSP Braniewo – wskaźnik 1, 149 Kategoria: Najaktywniejsza Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza:
 I miejsce JRG Morąg – wskaźnik 2, 147

Kategoria: Najaktywniejsza Ochotnicza Straż Pożarna:
   I miejsce OSP Susz (Iława) – wskaźnik 1, 900
  II miejsce OSP Lipica (Nidzica) – wskaźnik 1, 650
 III miejsce OSP Wielbark (Szczytno) – wskaźnik 1, 613
 IV miejsce OSP Kamińsk (Bartoszyce) – wskaźnik 1, 467
  V miejsce OSP Spytkowo (Giżycko) – wskaźnik 1, 357

Kategoria: Najaktywniejszy Strażak:

 I miejsce - Milena Rutkowska - OSP Wielbark
 II miejsce - Grzegorz Jęśko - JRG Ostróda
 III miejsce - Jolanta Kozłowska OSP - Dobre Miasto

/oprac.: kpt. I. Ścibiorek/