W czwartek,  3 lutego,  braniewscy strażacy gościli grupę młodzieży z Mołdawii, która przebywa w Polsce w ramach projektu „Aktywizacja społeczna młodzieży z mołdawskich i warmińskich wsi”. Celem programu jest wymiana doświadczeń w zakresie zwiększenia aktywności społecznej młodzieży i nauczycieli na rzecz rozwoju społecznego wsi w Polsce i Mołdawii. Młodzi Mołdawianie odwiedzili Pieniężno, Braniewo i Frombork.

Projekt skierowany jest do nieformalnych grup młodzieży wiejskiej oraz szkół wiejskich z obszaru powiatu braniewskiego oraz trzech powiatów w Mołdawii (Calarasi, Leova, Singeri).

W programie zwiedzania miasta była wizyta w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Młodzi Mołdawianie mogli zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym podczas działań ratowniczych przez braniewskich strażaków i warunkami służby. Oprócz pokazu był również czas na wymianę spostrzeżeń i  pamiątkowe zdjęcia, na których nie zabrakło szczerych uśmiechów. Krótka wizyta młodzieży to również czas na spotkanie z lokalnymi mass mediami, które odwiedziły JRG Braniewo.


/kpt. I. Ścibiorek/