Podczas tegorocznych obchodów wojewódzkich Święta Policji, które miały miejsce w Braniewie, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - bryg. Jan Słupski odznaczony został Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Policji”. Pokaz sprzętu oraz sprawności prowadzenia działań zaprezentowali braniewscy strażacy z KP PSP.

Uroczystości odbyły się 20.07.2011r. i połączone były z otwarciem nowego obiektu Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Jacek Protas Marszałek Województwa, gen. Kazimierz Szwajkowski I Zastępca Komendanta Głównego Policji, Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Jan Słupski, Komendant Powiatowy PSP w Braniewie st. kpt. Władysław Szczepanowicz, Z–ca Komendanta Powiatowego PSP st. kpt. Wojciech Jaroszek oraz przedstawiciele władz samorządowych, firm i instytucji współpracujących.

Główne uroczystości odbyły się przed obiektem nowej jednostki policji przy ulicy Moniuszki, rozpoczęła je msza święta w Bazylice Mniejszej. Strażacy z JRG PSP w Braniewie, oprócz pomocy w zabezpieczeniu uroczystości, zaprezentowali na placu wewnętrznym sprzęt ratowniczy, a następnie po zakończeniu ćwiczeń przez grupę AT z Olsztyna zaprezentowali pokaz działań ratowniczo–gaśniczych /gaszenie samochodu/.

Podczas akademii wyróżnieni zostali także: Brązowym Medalem „Za zasługi dla policji” Powiatowy Kapelan Strażaków  Ks. Prałat Tadeusz Graniczka, który otrzymał również Złotą Odznakę „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej”. Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie Medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymało kilku braniewskich policjantów, w tym Złoty Medal- insp. Grzegorz Sieński i mł. asp. Tadeusz Soroko, Srebrny Medal - asp. sztab. Sławomir Kwilosz, Brązowy Medal – mł. asp. Jan Boncal.

 

 /st. kpt. I. Ścibiorek/