W grudniu i styczniu braniewscy strażacy rozpoczęli działania zmierzające do zbudowania lodowiska miejskiego. Najdogodniejszym miejscem okazała się niecka braniewskiego amfiteatru.

Korzystając z dobrej pogody i po zbudowaniu linii zasilającej przystąpiliśmy do wpompowywania wody tak, aby skutecznie wypełnić zbiornik. Woda pobierana była z rzeki Pasłęki.

Chcąc uniknąć niebezpiecznych zdarzeń na zamarzniętych zbiornikach wodnych z najlepszym sposobem okazało się zbudowanie sztucznego lodowiska. Takie działanie zapewni bezpieczeństwo osobom korzystającym z lodowiska miejskiego, a jednocześnie sprawi, że dzieci i młodzież nie będą korzystać z niebezpiecznych ślizgawek na zamarzniętych akwenach.

W budowie lodowiska uczestniczyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz ochotniczej i wojskowej straży pożarnej.

16 stycznia ponownie  pracowaliśmy przy lodowisku by już służyło mieszkańcom, młodzieży i najmłodszym w podczas zbliżających się ferii i całej zimy.

/st. kpt. I. Ścibiorek/