Błąd krytyczny rozszerzenia [sigplus]: Dla folderu galerii obrazów Zdarzenia/20170411071751 oczekiwana jest względna ścieżka do folderu startowego określonego w konfiguracji rozszerzenia w zapleczu systemu Joomla!.

Sprzyjająca pogoda to odpowiedni czas do powstawania licznych  pożarów traw oraz nieużytków rolnych. To również doskonały moment na rozwój szeroko rozumianej profilaktyki pożarniczej, która przypomina, edukuje oraz informuje o kampanii społecznej zapoczątkowanej przez KG PSP -  „STOP POŻAROM TRAW”.

Idąc za przykładem strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie nadal prowadzą działania profilaktyczne omawiające i promujące kampanię na różnych płaszczyznach oraz docierając do różnych grup odbiorców. Wydrukowane plakaty pojawiły się podczas finału eliminacji powiatowych OTWP w Braniewie, gdzie uczestnicy i opiekunowie oraz przedstawiciele ZOP ZOSP RP w Braniewie otrzymali przygotowane plakaty. Materiały promujące kampanię dotarły również do szkół, placówek samorządu lokalnego, parafii oraz przychodni.

Materiały w formie elektronicznej zostały przekazane dla placówek samorządowych do umieszczenia na stronach internetowych. To kolejne działania informacyjne skierowane do dużej grupy odbiorców realizowane przez funkcjonariuszy KP PSP w Braniewie.

Tekst – foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

{gallery}Zdarzenia/20170411071751/{/gallery}