Realizując wytyczne Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej funkcjonariusze komendy powiatowej PSP w Braniewie rozpoczęli cykl szkoleń – prelekcji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w placówkach oświatowych.

Odbiorcami spotkań jest grono pedagogiczne szkół mających swoje siedziby na terenie miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego. Problematyka szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa w placówkach szkolnych omawiana jest podczas rad pedagogicznych. W spotkaniach z nauczycielami i kierownictwem szkół uczestniczą komendant powiatowy PSP w Braniewie mł. bryg. Władysław Szczepanowicz oraz zastępca komendanta mł. bryg. Wojciech Jaroszek, którzy wspierani są przez funkcjonariuszy komendy. Tematyka bezpieczeństwa przeciwpożarowego prezentowana jest w formie pokazu multimedialnego specjalnie przygotowanego dla nauczycieli w której zawarte są istotne treści dotyczące bezpieczeństwa osób przebywających w szkołach, zasad ewakuacji, postępowania na wypadek zagrożenia oraz zachowania w sytuacjach pożarowo niebezpiecznych.

Opracowanie - Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie