11 maja 2017 roku, nadbryg. Marek Jasiński Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wizytował jednostkę komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Głównym celem wizyty zastępy komendanta głównego PSP było zapoznanie się z warunkami pełnienia służby przez braniewskich strażaków, realizacji bieżących zadań przez strażaków z jednostki ratowniczo – gaśniczej.

Nadbrygadier Marek Jasiński przedstawił również kierunki działania Państwowej Straży Pożarnej w bieżącym roku, omówił kwestie dotyczące kształcenia strażaków, prac związanych z wprowadzeniem nowego wzoru umundurowania bojowego oraz rozwoju jednostek KSRG. Strażacy będący na służbie mieli również możliwość przedstawienia pytań oraz wyrażenia opinii i poglądów w zakresie służby w Państwowej Straży Pożarnej. Na zakończenie wizyty mł. bryg. Władysław Szczepanowicz Komendant Powiatowy PSP w Braniewie wręczył dla nadbryg. Marka Jasińskiego zastępcy komendanta głównego PSP pamiątkowy medal z okazji 25 – lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej.

Opracował / foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie