Braniewscy strażacy rozpoczęli kampanię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod hasłem: „Kręci mnie bezpieczeństwo” od spotkania ze strażakami-ochotnikami z terenu gminy Braniewo oraz pracownikami Nadleśnictwa Zaporowo. 

Podczas spotkań strażacy zwracają uwagę na bezpieczeństwo, prezentację sprzętu i wyposażenia ratowniczego. Głównym założeniem jest uświadomienie zasad bezpieczeństwa, ukazanie technik i metod udzielania pierwszej pomocy. Istotnym celem kampanii jest promowanie z udziałem Państwowej Straży Pożarnej szeroki rozumianej prewencji społecznej. Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” zaplanowali wiele akcji i pokazów skierowanych do różnych grup odbiorców.

Opracował – foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie