We wtorek, 13 czerwca strażaków z jednostki ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu.

We wtorek, 13 czerwca strażaków z jednostki ratowniczo – gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odwiedziła młodzież z Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Elblągu. Strażacy zaprezentowali sprzęt, który wykorzystywany jest w codziennej służbie i likwidacji powstałych zdarzeń. Młodzież, która odwiedziła jednostkę w Braniewie uczęszcza do klasy technikum z innowacją pedagogiczną – edukacja pożarnicza. Spotkanie to doskonała forma do rozmowy, prezentacji oraz ukazania specyfiki zawodu strażaka. To również możliwość poznania charakteru i obszaru działania komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Uczniowie klasy mundurowej odwiedzili również strażaków-ochotnik z jednostek OSP Frombork i OSP Braniewo.

W środę strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Zakładu Karnego w Braniewie. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem sprzętu medycznego poświęcone były przypomnieniu zasad udzielania pierwszej pomocy dla osób poszkodowanych. Funkcjonariusze praktyczne przećwiczyli techniki i metody udzielania pomocy.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie