W dniach 28 – 29 września w Braniewie oraz powiecie braniewskim odbywają się ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Organizatorem ćwiczeń  jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  „KOPERNIK 2017” to ćwiczenia w których zaangażowano oprócz służb i podmiotów ratowniczych również administrację samorządową powiatu i gmin.

W dniach 28 – 29 września w Braniewie oraz powiecie braniewskim odbywają się ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Organizatorem ćwiczeń  jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  „KOPERNIK 2017” to ćwiczenia w których zaangażowano oprócz służb i podmiotów ratowniczych również administrację samorządową powiatu i gmin.

W czwartek braniewscy strażacy wspólnie z funkcjonariuszami policji zostali wezwani w pobliże zakładu dużego ryzyka w Braniewie gdzie prawdopodobnie podłożony został ładunek wybuchowy. Kilkadziesiąt minut później rozpoczął się kolejny epizod związany z wyciekiem gazu a następnie pożarem. Strażacy oprócz dotarcia do osoby poszkodowanej znajdującej się w pobliżu zbiornika z LPG musieli zmierzyć się z powstałym pożarem. Na czas prowadzenia działań ruch na drodze powiatowej został wstrzymany przez funkcjonariuszy policji. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, zastęp Wojskowej Straży Pożarnej oraz strażacy – ochotnicy z OSP Braniewo i Płoskinia. Dodatkowo strażacy – ochotnicy z jednostki OSP Braniewo przeprowadzili w ramach ćwiczeń ewakuację dóbr kultu religijnego z Bazyliki Mniejszej w Braniewie. Tak wyglądał pierwszy dzień ćwiczeń w których zaangażowano podmioty i służby ratownicze.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek oficer prasowy KP PSP w Braniewie