W sobotę, 9 grudnia strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz strażacy – ochotnicy w wybranych jednostek OSP zrealizowali kolejne ćwiczenia taktyczno – bojowe o nazwie „POGODOWY KRYZYS 2017”.

W sobotę, 9 grudnia strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz strażacy – ochotnicy w wybranych jednostek OSP zrealizowali kolejne ćwiczenia taktyczno – bojowe o nazwie „POGODOWY KRYZYS 2017”. Realizując polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej strażacy z powiatu braniewskiego stworzyli ćwiczenia oparte na kilku epizodach dotyczących zagrożeń w okresie zimowym oraz wynikających ze specyfiki zagrożeń powiatu braniewskiego. W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz hydrologicznymi na terenie powiatu braniewskiego  ćwiczenia oparto o bloki tematyczne:

- działania przeciwpowodziowe w zakresie ograniczania wystąpienia wody oraz usuwania skutków lokalnych podtopień,

- działania związane z usuwaniem skutków silnych wiatrów i zabezpieczanie uszkodzonych obiektów z wykorzystaniem plandek,

- działania ratownicze z wykorzystaniem agregatu pompowego do wody brudnej oraz agregatu prądotwórczego w przypadku zdarzeń o znacznym rozmiarze i długotrwałej przerwie w dopływie energii eklektycznej,

- działania ratownicze na akwenach wodnych z wykorzystaniem jednostek pływających w zakresie udrażniania rzek i cieków wodnych oraz dotarcia do osób wymagających pomocy na terenach zalewowych,

- działania ratownicze prowadzone samodzielnie przez jednostki OSP w ramach plutonów ratowniczych w zakresie likwidacji zdarzeń o charakterze lokalnych podtopień i niekorzystnych warunków meteorologicznych.

Przed ćwiczeniami sprawdzono stan i wyposażenie pojazdów ratowniczych jednostek OSP, posiadane uprawniania i dokumentację operacyjną, przygotowanie pojazdów do działań w tym mocowania sprzętu ratowniczego oraz omówiono i przekazano materiał dotyczący zasad BHP podczas działań ratowniczych. Kontroli poddano również informowanie i ogłaszanie alarmu dla pełnego stanu osobowego KP PSP w Braniewie, procedurę wzmacniania SKKP oraz doskonalenie dowodzenia pododdziałami taktycznymi przez strażaków PSP.

 Zmagania ratownicze w poszczególnych epizodach strażacy realizowali na:                    

- terenie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie gdzie praktycznie przećwiczono metody i techniki układania worków z piaskiem, zaprezentowano urządzenie do workowania oraz agregat pompowy do wody brudnej,

- terenie miasta Braniewa gdzie praktycznie przećwiczono zabezpieczanie dachu obiektu z wykorzystaniem podnośnika i autodrabiny w ramach samodzielnych działań plutonu ratowniczego. Dodatkowo jednostki OSP przećwiczyły w pobliżu elektrowni wodnej praktyczne sprawiania zapór przeciwpowodziowych oraz wykorzystanie pomp szlamowych do usuwania zalegającej wody,

- w miejscowości Nowa Pasłęka strażacy PSP i OSP ćwiczyli praktyczne wykorzystanie jednostek pływających do działań ratowniczych. Realizacja tego epizodu została zmodyfikowana z uwagi na realne zagrożenie w postaci drzewa, które zostało zniesione przez silny nurt rzeki Pasłęki i oparło się o przęsła mostu. Strażacy z wykorzystaniem jednostek pływających zabezpieczyli drzewo, które mogło stanowić zagrożenie dla konstrukcji mostu oraz ograniczało korzystanie z rzeki dla lokalnych rybaków. Następnie po zamocowaniu liny i wykorzystaniu pojazdu Star 266 - SW2000 kłopotliwe drzewo zostało wyciągnięte na brzeg.

Ćwiczenia strażaków Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych to doskonała forma na kształtowania w odpowiedni sposób rzemiosła ratowniczego i wyrobienie umiejętności współdziałania wybranych zasobów ratowniczych na poziomie gminy oraz powiatu.

Kolejnym elementem ćwiczeń będzie spotkanie z osobami odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy i wspieranie działań kryzysowych na poziomie poszczególnych miast i gmin.

Opracował – Foto:  mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek, oficer prasowy KP PSP w Braniewie