W poniedziałek, 18 grudnia mł. bryg. Władysław Szczepanowicz zdał obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

W poniedziałek, 18 grudnia mł. bryg. Władysław Szczepanowicz zdał obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Służbę w straży pożarnej rozpoczął 1 września 1987 roku jako kadet w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu stopnia młodszego chorążego pożarnictwa w dniu 1.07.1989 roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Braniewie. Objął początkowo stanowisko inspektora ds. technicznych, gdzie zajmował się organizacją zaplecza technicznego dla straży zawodowej i jednostek OSP. W roku 1994 został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Rejonowego PSP w Braniewie, którą to funkcję pełnił do końca 1998 roku. W 1999 roku starszy aspirant Władysław Szczepanowicz zostaje powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie. W roku 2001 został mianowany na stopień młodszego kapitana. W dniu 27.10.2007 roku kpt. Władysław Szczepanowicz został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie.

Mł. bryg. Władysław Szczepanowicz przesłużył w straży pożarnej ponad 30 lat. W obecności strażaków, kolegów i zaproszonych gości zdał obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie oraz pożegnał się ze sztandarem komendy.

Podczas służby mł. bryg. Władysław Szczepanowicz został wielokrotnie odznaczany i wyróżniany:

- w 1996 r. Krzyż Zasługi za Dzielność

- w 2001 r. Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju

- w 2004 r. Brązowy Krzyż  Zasługi 

- w 2006 r. Brązowa Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

- w 2009 r. Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju

- w 2010 r. Złoty Znak Związku OSP

- w 2012 r. Srebrny Krzyż Zasługi i Srebrny Medal za długoletnią służbę oraz Srebrna Odznaka  Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

- w 2014 r. Srebrna Odznaka za zasługi w pracy penitencjarnej

- w 2015 r. Srebrny Medale za zasługi dla Straży Granicznej

- 2016 r. Odznaka za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów RP

- w 2017 r. Brązowa Odznaka za zasługi dla Policji

Opracował - Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek oficer prasowy KP PSP w Braniewie