Ferie to doskonały okres aby zrealizować cykl spotkań z młodzieżą w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Ferie to doskonały okres aby zrealizować cykl spotkań z młodzieżą w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Dwie grupy młodzieży odwiedziły braniewskich strażaków w ich siedzibie zapoznając się z charakterem zawodu strażaka oraz sprzętem, którym dysponują braniewscy strażacy. Spotkanie to doskonała okazja aby przybliżyć tematykę bezpieczeństwa i zasad związanych z udzielaniem pierwszej pomocy. To również możliwość obcowania przez najmłodszych ze sprzętem strażackim i posmakowania zawodu strażaka.

Młodzież z uśmiechem i skupieniem słuchała wypowiedzi strażaków związanych z zasadami bezpieczeństwa oraz chętnie włączała się w pokazy ze sprzętem pożarniczym.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie