OSPD1

15 grudnia 2017 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego 46 nowych jednostek.Wśród nowych jednostek włączonych do KSRG 44 to jednostki OSP oraz dodatkowo dwie jednostki WSP.

Z terenu powiatu braniewskiego do struktur KSRG włączona została jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Długoborze. Strażacy-ochotnicy z OSP Długobór otrzymali również w minionym roku wsparcie na zakup nowoczesnego pojazdu pożarniczego.

W środę 31 stycznia p.o. Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko wręczył decyzję o włączeniu jednostki OSP Długobór do KSRG dla Wójta Gminy Płoskinia Pana Zbigniewa Kowalskiego oraz druhów z OSP Długobór.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie