W piątek 2 lutego w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania i powierzenia obowiązków na stanowiska kierownicze w Państwowej Straży Pożarnej.

W piątek 2 lutego w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania i powierzenia obowiązków na stanowiska kierownicze w Państwowej Straży Pożarnej.

Wręczenia aktów dokonał sekretarz stanu MSWiA Jarosław Zieliński oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski. Wśród oficerów Państwowej Straży Pożarnej znalazł się bryg. Zbigniew Januszko, który otrzymał powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

Źródło: www.kgpsp.gov.pl