Od początku bieżącego roku rozpoczęły się walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu braniewskiego.

Od początku bieżącego roku rozpoczęły się walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu braniewskiego.

Wśród 23 jednostek OSP działających na terenie powiatu braniewskiego 11 jednostek znajduje się w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.   Kierownictwo komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie uczestniczą czynnie w organizowanych zebraniach OSP. Realizacja zebrań w jednostkach OSP przypada na pierwszy kwartał 2018 roku.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek oficer prasowy KP PSP w Braniewie