13 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie odbył się finał powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej.

13 lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Braniewie odbył się finał powiatowy Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. W rywalizacji powiatowej uczestniczył trzy dwuosobowe zespoły reprezentujące szkoły średnie z terenu miasta Braniewa. Konkurs rozpoczął test wiedzy, który składał się z 50 pytań. Następnie uczestnicy losowali pytania i zadania praktyczne, które przygotowali przedstawiciele:

– Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie,
– Komendy Powiatowej Policji w Braniewie,
– Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Braniewie,
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Zwycięzcami tegorocznej olimpiady została drużyna Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie; II miejsce zdobyła drużyna Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie a miejsce III zajęła drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie.

Głównym celem olimpiady jest popularyzowanie problematyki obrony cywilnej oraz przygotowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych do racjonalnych zachowań w obliczu zachowań cywilizacyjnych w tym opanowanie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Rywalizujące drużyny zostały nagrodzone przez Wicestarostę Artura Mieczańca pucharami i dyplomami, a wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody indywidualne.

Zwycięska drużyna z ZSZ w Braniewie będzie reprezentować Powiat Braniewski na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 2 marca 2018 r. w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie