Pismo Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego.