W dniu 16.02.2018 r. w Zakładzie Karnym w Braniewie odbyła się uroczystość z okazji  Święta Służby Więziennej.  Podczas akademii wręczono odznaczenie i awanse funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz osobom współpracującym z formacją.

Brązową Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej” nadaną przez Ministra Sprawiedliwości, odznaczony został mł. bryg. Wojciech Jaroszek Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie. Dekoracji dokonali: płk SW Lesław Bryłkowski Okręgowy Dyrektor Służby Więziennej w Gdańsku oraz ppłk SW Jarosław Witek Dyrektor Zakładu Karnego w Braniewie.

Wśród zaproszonych gości, oprócz władz samorządowych i przedstawicieli służb mundurowych był bryg. Zbigniew Januszko Komendant Powiatowy PSP w Braniewie.

Zwyczajowo święto Służby Więziennej przypada w dniu 8 lutego, na pamiątkę dekretu marszałka Józefa Piłsudskiego z 1919 r., który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Służby Więziennej.  

Źródło: KP PSP Braniewo / ZK Braniewo