W czwartek, 5 kwietnia w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Braniewie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ  ZAPOBIEGA POŻAROM”.    

W eliminacjach szczebla powiatowego udział wzięło łącznie 26 uczestników w tym:

 1. w grupie I     - 12  osób
 2. w grupie II    - 12  osób
 3. w grupie III   - 2  osoby

Organizatorami turnieju byli:

 1. ZOP ZOSP RP w Braniewie
 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
 3. Centrum Edukacji ZDZ w Braniewie

Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała powołana komisja w składzie:

 1. bryg. Zbigniew Januszko - przewodniczący
 2. dh Damian Krasiński - sekretarz
 3. mł. asp. Karol Machnowski - członek
 4. dh Michał Horak - członek
 5. asp. Mieczysław Lisowski - członek

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa – uczniowie klas I-VI szkół podstawowych

 1. Mikołaj Witliński                               - 23 pkt. - 1 miejsce
 2. Gabriela Jankiewicz                           - 19 pkt. - 2 miejsce
 3. Oskar Wiśniewiecki                            - 19 pkt. - 3 miejsce

II grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VIII oraz gimnazjum klasy II i III

 1. Jakub Październik - 23 pkt. - 1 miejsce
 2. Wiktoria Górecka - 20 pkt. - 2 miejsce
 3. Paulina Gońca - 20 pkt. - 3 miejsce

III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

1.Katarzyna Szewczyk                           - 20 pkt. - 2 miejsce

2.Natalia Romanowicz                           - 27 pkt. - 1 miejsce

Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować powiat braniewski podczas eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w Nidzicy. Wręczenia nagród dokonano w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie.

W trakcie spotkania dokonano również rozstrzygnięcia eliminacji powiatowych konkursu plastycznego, na który wpłynęło łącznie 55 prac. Komisja w składzie: Krystyna Lewańska, Damian Krasiński, Andrzej Zieliński i Ewa Żuryło wyłoniła laureatów w następujących grupach wiekowych:

1.       Przedszkola

 1. Alan Sobolewski – I miejsce
 2. Przemek Lewandowski – II miejsce
 3. Tymon Olejniczak – III miejsce

2.       Szkoły podstawowe klasy I-III

 1. Bartłomiej Winiarski – I miejsce
 2. Wojtek Łukasik – II miejsce
 3. Julian Witliński – III miejsce

3.       Szkoły Podstawowe klasy IV-VI

 1. Wiktoria Terebieniec – I miejsce
 2. Maja Szyca – II miejsce
 3. Klaudia Kozłowska – III miejsce

Prace zostały przekazane na eliminacje wojewódzkie, natomiast  praca przedszkolaka z Fromborka Alana Sobolewskiego zakwalifikowała się na eliminacje szczebla centralnego. Dodatkowo uczestnicy turnieju OTWP oraz konkursu plastycznego mogli zwiedzić siedzibę braniewskich strażaków, zapoznając się z wyposażeniem i sprzętem ratowniczym.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie