4 maja - Dzień Strażaka - List Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej  - gen. brygadier Leszek Suski