Odznaczenia i awanse – Dzień Strażaka 2018

Tradycyjnie już święto strażaków zarówno zawodowych jak również ochotników obchodzone jest 4 maja. W kościele katolickim w tym dniu przypada wspomnienie Św. Floriana, który jest również patronem strażaków.

Miesiąc maj to okres, w którym obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej. W tym okresie strażacy organizują uroczystości, podczas których są odznaczani, wyróżniani i mogą zaprezentować się społeczności lokalnej. Tegoroczne obchody Dnia Strażaka odbędą się 24 maja w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

1. st.ogn. Marek Krupiński

2. mł.ogn. Piotr Bożko

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniem Nr 2/OP/2018 z dnia 25.04.2018 r. nadał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

 1. asp. Mieczysław Lisowski
 2. ogn. Andrzej Milewski

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie Uchwałą nr 20/6/2018 z dnia 9.04.2018r. odznaczyło Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:

Medalem Złotym

 1. asp. Tomasz Gierko
 2. ogn. Piotr Swatowski

Medalem Srebrnym

 1. st.sekc. Michał Janewicz

Medalem Brązowym

 1. st.sekc. Adrian Dubicki

AWANSE W STOPNIACH

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym Nr  238/kadr/18 z dnia 19.04.2018 r. oraz Nr 244/kadr/18 z dnia 25.04.2018 r. nadał stopień KAPITANA

1. mł. kpt. Andrzej Kaliszuk

2. mł. kpt. Piotr Kołecki

Komendant Główny PSP rozkazem personalnym nr 1/2018 z dnia 16.04.2018 r. nadał stopień ASPIRANTA

 1. mł.asp. Tomasz Gierko
 2. mł.asp. Andrzej Cybulski
 3. mł.asp. Konrad Dzwonkowski

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP rozkazami personalnym nr 13 i 14/2018 z dnia 18.04.2018r. nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów:

STARSZEGO OGNIOMISTRZA

 1. ogn. Tomasz Biedulski

OGNIOMISTRZA

 1. mł.ogn. Artur Olbryś
 2. mł.ogn. Wojciech Wronkowski

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

 1. st.sekc. Robert Kmin

STARSZEGO SEKCYJNEGO

 1. sekc. Marzena Urbanowicz
 2. sekc. Michał Janewicz
 3. sekc. Adrian Dubicki

SEKCYJNEGO

 1. st.str. Daniel Koterwa

Komendant Powiatowy PSP w Braniewie rozkazem personalnym nr  1/2018 z dnia 18.04.2018r. nadał wyższy stopień służbowy STARSZY STRAŻAK

 1. str. Mateusz Ostrowski
 2. str. Radosław Wróblewski
 3. str. Daniel Słomiński

Z okazji Dnia Strażaka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko przyznał dla podległych funkcjonariuszy nagrody.