W czwartek, 24 maja odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów „Dnia Strażaka”, podczas którego swoje święto obchodzili strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy-ochotnicy z jednostek OSP powiatu braniewskiego oraz strażacy WSP.

W czwartek, 24 maja odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów „Dnia Strażaka”, podczas którego swoje święto obchodzili strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy-ochotnicy z jednostek OSP powiatu braniewskiego oraz strażacy WSP. Tegoroczne obchody odbyły się w Braniewie, a uroczystości zorganizowali wspólnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji strażaków, która odprawiona została w Bazylice Mniejszej w Braniewie a celebrowana była przez Ks. Prałata Leszka Galicę Kapelana strażaków PSP i OSP powiatu braniewskiego.

Następnie strażacy, zaproszeni goście, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych przemaszerowali na plac wewnętrzny KP PSP w Braniewie, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji „Dnia Strażaka”. Podczas akademii wręczono medale, awanse i wyróżnienia dla strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz podziękowania dla osób współpracujących i wspierających straż pożarną.

Wśród gości obecni byli: Karolina Motyka – Kozioł Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu, przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Leszek Dziąg – Starosta Braniewski, V-ce Starosta Braniewski Artur Mieczaniec, bryg. Robert Fliciński Zastępca Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, kpt. Łukasz Kochan – Komendant Miejski PSP w Elblągu, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, emeryci pożarnictwa, przedsiębiorcy, organizacje współpracujące oraz delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uroczysty apel prowadził kpt. Piotr Kołecki, natomiast rolę gospodarzy pełnili: Komendant Powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie dh Tomasz Sielicki. Akademia to doskonały czas na podziękowania strażakom powiatu braniewskiego za wkładany trud w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i powiatu, wręczenie pamiątek za współpracę i wspieranie pożarnictwa oraz podsumowanie działalności związanej z ochroną przeciwpożarową. 

Nagrodzeni, wyróżnieni i awansowani zostali:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

1. st.ogn. Marek Krupiński

2. mł.ogn. Piotr Bożko

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniem Nr 2/OP/2018 z dnia 25.04.2018 r. nadał BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

 1. asp. Mieczysław Lisowski
 2. ogn. Andrzej Milewski

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie Uchwałą nr 20/6/2018 z dnia 9.04.2018r. odznaczyło Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:

Medalem Złotym

 1. asp. Tomasz Gierko
 2. ogn. Piotr Swatowski

Medalem Srebrnym

 1. st.sekc. Michał Janewicz

Medalem Brązowym

 1. st.sekc. Adrian Dubicki

AWANSE W STOPNIACH

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym Nr  238/kadr/18 z dnia 19.04.2018 r. oraz Nr 244/kadr/18 z dnia 25.04.2018 r. nadał stopień KAPITANA

1. mł. kpt. Andrzej Kaliszuk

2. mł. kpt. Piotr Kołecki

Komendant Główny PSP rozkazem personalnym nr 1/2018 z dnia 16.04.2018 r. nadał stopień ASPIRANTA

 1. mł.asp. Tomasz Gierko
 2. mł.asp. Andrzej Cybulski
 3. mł.asp. Konrad Dzwonkowski

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP rozkazami personalnym nr 13 i 14/2018 z dnia 18.04.2018r. nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów:

STARSZEGO OGNIOMISTRZA

 1. ogn. Tomasz Biedulski

OGNIOMISTRZA

 1. mł.ogn. Artur Olbryś
 2. mł.ogn. Wojciech Wronkowski

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

 1. st.sekc. Robert Kmin

STARSZEGO SEKCYJNEGO

 1. sekc. Marzena Urbanowicz
 2. sekc. Michał Janewicz
 3. sekc. Adrian Dubicki

SEKCYJNEGO

 1. st.str. Daniel Koterwa

Komendant Powiatowy PSP w Braniewie rozkazem personalnym nr  1/2018 z dnia 18.04.2018r. nadał wyższy stopień służbowy STARSZY STRAŻAK

 1. str. Mateusz Ostrowski
 2. str. Radosław Wróblewski
 3. str. Daniel Słomiński

Z okazji Dnia Strażaka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko przyznał podległym funkcjonariuszom nagrody uznaniowe. Ponadto wyróżniający się strażacy otrzymali dodatki motywacyjne. Starosta Braniewski Leszek Dziąg wyróżnił podziękowaniami za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej trzech strażaków PSP:

kpt. Piotr Kołecki

asp. Tomasz Gierko

mł. ogn. Jarosław Makarewicz

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie