W ostatnim okresie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko wizytował kolejne jednostki ochrony przeciwpożarowej  znajdujące się na terenie powiatu braniewskiego.

Tym razem Komendant odwiedził strażaków z Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie podczas pełnienia służby oraz strażaków – ochotników z jednostek OSP w Lipowinie, Płoskini i Pieniężnie. Strażacy przedstawili dla Komendanta warunki socjalno – bytowe panujące w remizach OSP.

Dodatkowo Szef braniewskich strażaków mógł zapoznać się z potencjałem sprzętowym stanowiący wyposażenie jednostek OSP oraz omówić potrzeby i braki w zakresie prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP będących w strukturach KSRG. W chwili obecnej trwają prace remontowe realizowane w strażnicach OSP Pieniężno oraz Płoskinia. Jednostka OSP Pieniężno w roku bieżącym obchodzić będzie jubileusz 70 – lecia swojej działalności. Podczas spotkania rozmawiano również o potrzebach sprzętowych, perspektywach dalszego rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych oraz realizację zakupów z dofinansowania otrzymanego od Komendanta Głównego PSP w ramach dotacji KSRG i wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków-ochotników z województwa warmińsko – mazurskiego. To kolejne wizyty Komendanta Powiatowego PSP w siedzibach jednostek OSP na powiecie braniewskim.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie