Kolejny specjalistyczny sprzęt ratowniczy trafił na wyposażenie strażaków – ochotników z terenu gminy Płoskinia. 13 listopada br. w Urzędzie Gminy Płoskinia odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przekazania sprzętu dla przedstawicieli jednostek OSP Płoskinia, OSP Długobór oraz OSP Dąbrowa dokonali: Wójt Gminy Płoskinia Zbigniew Kowalski oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko. Jednostki OSP wzbogaciły się m.in. o defibrylatory AED, zestawy medyczne PSP R1 oraz przyrząd  pomiarowy.

To kolejne przekazanie sprzętu ratowniczego realizowane na poziomie powiatu braniewskiego, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.