Braniewskie tegoroczne Święto Niepodległości odbyło się uroczyście i podniośle. Świętowanie rozpoczęło się mszą św., odprawioną w braniewskiej bazylice, po której uczestnicy uroczystości przeszli na Rondo gen. Andersa i Skwer Sybiraków, gdzie poszczególne delegacje złożyły kwiaty.

Kolejnym punktem uroczystości była akademia w Braniewskim Centrum Kultury, podczas której głos zabrali starosta braniewski Leszek Dziąg, burmistrz Braniewa Monika Trzcińska oraz zaproszeni goście.

W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia, wyróżnienia i podziękowania mieszkańcom, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w rozwój powiatu braniewskiego. Przyznano także stypendia Starosty Braniewskiego i nagrody uczniom, którzy uczestniczyli w grze miejskiej „Młodzi braniewianie na 100-lecie Niepodległej”.

Braniewskich strażaków podczas uroczystości reprezentował komendant powiatowy PSP w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko, zastępca komendanta PSP w Braniewie mł. bryg. Wojciech Jaroszek oraz poczet sztandarowy.

Zastępca komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Wojciech Jaroszek otrzymał honorowy tytuł „Przyjaciel Warmii”. Tytuł ten jest nadawany osobom, instytucjom, organizacjom wnoszącym wkład w rozwój Warmii, w popularyzację naszego regionu i naszej regionalnej tożsamości. Przyznaje go Kapituła powołana przez Zarząd Stowarzyszenia „Dom Warmiński” z Lidzbarka Warmińskiego.

Wojciech Jaroszek jest wielkim pasjonatem i ekspertem „Epoki Napoleońskiej”, militariów, a także wojskowości i historii wojen na terenie Prus Wschodnich. Jako członek Towarzystwa Miłośników Braniewa jest inicjatorem wielu wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, takich jak prelekcje, wystawy i konferencje o tematyce związanej z historią miasta, powiatu i Warmii. Jest też współautorem wielu wydawnictw, folderów i informatorów, w tym ostatnio wydanej publikacji pt. Historia Wieży Kleszej.

Na zakończenie uroczystości młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie przedstawiła krótki program artystyczny.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek oficer prasowy KP PSP w Braniewie / źródło: www.portalbraniewo.pl