Budynek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku w roku bieżącym przeszedł gruntowny remont, zmieniając swój wizerunek. Historia obiektu strażnicy OSP Frombork sięga roku 1968, kiedy to oddano do użytku budynek jako siedziba straży pożarnej. Przez kolejne lata w miarę rozwoju i zwiększania wymagań stawianych dla strażaków – ochotników budynek strażnicy OSP powiększał się i rozrastał. Dobudowany został garaż, świetlica oraz pomieszczenia gospodarcze i socjalne.

Pierwsze próby przeprowadzenia termomodernizacji budynku, łącznie z budową części spadzistej zadaszonej podjęte zostały w 2003 roku. Jednakże koszty wykonania przedsięwzięcia w tamtym okresie były tak duże, że nie pozwoliły na jego realizację.

Przełomowym okazał się rok 2016, gdzie przy wspólnym dofinansowaniu z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i budżetu Gminy Frombork udało się zamontować nowoczesne wrota garażowe. Wtedy też strażacy ochotnicy z fromborskiej jednostki odnowili kompleksowo wnętrze strażnicy, garaże, świetlicę, pomieszczenia socjalne, warsztat. Udało się także wyposażyć szatnię strażaków w nowe szafki i posadzki.

W 2017 roku ponownie podjęte zostały rozmowy o budowie montażu finansowego na przeprowadzenie termomodernizacji. W tym celu w projekcie budżetu Gminy Frombork na 2018 rok zabezpieczono niezbędne środki wkładu własnego. Dokonano również wymiany i montażu nowego ogrodzenia wokół strażnicy OSP.

W 2018 roku pozytywne decyzje w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia przekazali Komendant Główny PSP w ramach dotacji celowej z KSRG (20 000,00 zł) oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach dotacji celowej z budżetu naszego województwa (20 000,00 zł). Łączna wartość projektu na  jego zakończenie wyniosła 56 390,13 zł, a swoją cegiełkę w kwocie ponad 1 200,00 zł dołożyli też sami strażacy ochotnicy. 14 listopada udało się zakończyć prace budowlane, oddając do użytku odnowiony i zmodernizowany budynek.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie