Kolejny specjalistyczny sprzęt ratowniczy trafił na wyposażenie strażaków – ochotników z terenu gminy Wilczęta. 16 listopada br. w Urzędzie Gminy w Wilczętach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego dla strażaków OSP ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

Przekazania sprzętu dla przedstawicieli jednostek OSP dokonali: Wójt Gminy Wilczęta Beata Andrzejczuk oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko. Nowoczesny sprzęt trafił do jednostek OSP Wilczęta, Stare Siedlisko, Gładysze i Ławki.

Jednostki OSP wzbogaciły się m.in. o defibrylator AED, zestawy medyczne PSP R1, przyrząd  pomiarowy, pilarki do drewna, bosak dielektryczny, detektor napięcia oraz sprzęt niezbędny do zabezpieczania miejsca zdarzenia.

To kolejne przekazanie sprzętu ratowniczego realizowane na poziomie powiatu braniewskiego, zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.