15 lutego 2019 roku Starosta Braniewski Karol Motyka spotkał się z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniewem Januszko.

Robocze spotkanie z szefem braniewskich strażaków to dokonała okazja do omówienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zwrócenie uwagi na istotne problemy w zakresie ochrony ppoż. i prawidłowego funkcjonowania pożarnictwa zarówno zawodowego jak również ochotniczego. Podczas spotkania omówiono zasady i formę współpracy między Starostwem Powiatowym w Braniewie a KP PSP w Braniewie. To kolejna wizyta Starosty Braniewskiego w siedzibie braniewskich strażaków.