5 marca 2019 roku w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzona została kolejna zbiórka krwi. W akcji poboru krwi uczestniczyli pracownicy KP PSP w Braniewie, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sympatycy pożarnictwa.

Pracownicy Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Elbląga zainstalowali sprzęt niezbędny do poboru krwi w świetlicy Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej PSP. Na apel strażaków dotyczący akcji honorowego krwiodawstwa odpowiedziało kilkanaście osób, które pozostawiły do pracowników Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa kilka litrów życiodajnego płynu. To już kolejna akcja związana z poborem krwi zorganizowana przez klub HDK PCK STRAŻAK, działający przy KP PSP w Braniewie.

Wszystkim, którzy w niej uczestniczyli, składamy serdeczne podziękowania a pozostałych zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach poboru krwi.