Z dniem 14 marca 2019 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Krzysztofowi Bogusławskiemu.

Podczas uroczystości w komendzie wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie powierzenie obowiązków otrzymało łącznie czterech oficerów PSP, którzy pełnić będą służbę w: Braniewie, Bartoszycach, Nowym Mieście Lubawskim oraz Szczytnie.

Decyzję komendant wojewódzki PSP wręczył w obecności swojego zastępcy - bryg. Roberta Flicińskiego oraz komendantów powiatowych PSP w Braniewie, Bartoszycach, Nowym Mieście Lubawskim i Szczytnie.