17 marca br. komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko dokonał wizytacji jednostki ochotniczej straży pożarnej w Płoskini.

Spotkanie ze strażakami ochotnikami było okazją do wręczenia zaświadczeń ukończenia szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz uzyskaniu tytułu ratownika. Szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadzono w roku bieżącym na terenie gminy Płoskinia i dedykowane było dla działaczy ruchu pożarnictwa ochotniczego. Proces dydaktyczny oparty o szkolenie teoretyczne i praktyczne zakończyło pozytywnym wynikiem łącznie 17 osób.