17 kwietnia 2019 roku w Olsztynie Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński przekazał promesy na zakup nowych pojazdów ratowniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas uroczystości dofinansowanie na nowoczesne pojazdy pożarnicze odebrało osiemnaście jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczej oraz dodatkowo trzy jednostki OSP spoza systemu. Na placu wewnętrznym KW PSP w Olsztynie w obecności Wiceministra Jarosława Zielińskiego, Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Artura Chojeckiego, Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego, parlamentarzystów, komendantów miejskich i powiatowych PSP z terenu województwa, zaproszonych gości samorządowcy oraz przedstawiciele jednostek OSP odebrali promesy na pojazdy pożarnicze. Zakup w roku bieżącym nowoczesnych pojazdów ratowniczych dla jednostek OSP znacząco wpłynie na poziom świadczonej usługi ratowniczej oraz wzmocni potencjał ratowniczy wśród jednostek OSP z terenu województwa.

 W roku 2019 planowane jest zakupienie ok 480 samochodów dla jednostek OSP w całym kraju na co przeznaczone zostanie ok 360 milionów zł. Dzięki wspólnym działaniom polegającym na finansowaniu z NFOŚiGW, środków własnych samorządów, MSWiA oraz KG PSP możliwy jest zakup nowych samochodów dla ochotniczych straży pożarnych.

Wśród odbierających promesy nie zabrakło przedstawicieli z terenu powiatu braniewskiego. Nowoczesne pojazdy pożarnicze w roku bieżącym trafią do jednostek OSP Braniewo oraz OSP Lipowina.

Stosowne dokumenty zaświadczające o dofinansowaniu zakupu nowoczesnego pojazdu pożarniczego odebrali:

- Burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki oraz Prezes OSP Braniewo Jerzy Welke

- Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus oraz Prezes OSP Lipowina Ryszard Mieczkowski

Obie jednostki OSP odbierające promesy od wielu lat są włączone do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dofinansowanie stanowi kolejne duże wzmocnienie jednostek OSP w nowoczesne pojazdy pożarnicze na poziomie powiatu braniewskiego.