10 maja 2019 roku w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbył się uroczysty apel z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.

W uroczystości wzięli udział m.in.:, Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Robert Fliciński, Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu Pani Karolina Motyka – Kozioł, Wicestarosta Powiatu Braniewskiego Mirosław Kudliński, Przewodniczący Rady Powiatu Łukasz Korneluk, V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie Aleksander Popowicz, samorządowcy, szefowie służb  mundurowych, przedstawiciele firm i instytucji oraz sympatycy straży pożarnej.

Strażackie święto stało się okazją do wręczenia odznaczeń, awansów oraz nagród wyróżniającym się strażakom Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podczas uroczystości wręczono i wyróżniono następujące osoby:


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

srebrną odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

- mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek

brązową odznakę „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

- asp. Tomasz Gierko

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej odznaczono medalem za zasługi dla pożarnictwa:

Złoty Medal otrzymali:

- druh Sławomir Kwilosz

Srebrny Medal otrzymali:

- druh Sebastian Jaszak

- druh Maciej Kuliszek

- druh Jarosław Suchocki

- druh Krzysztof Stodulski

- druh Jacek Wojtalik

Brązowy Medal otrzymali:

- druh Cezary Ciepliński

- druhna Marzena Urbanowicz

 

Rozkazem personalnym Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

Stopień młodszego kapitana

- asp. Mieczysław Lisowski

- asp. Konrad Dzwonkowski

 

Rozkazem personalnym Komendant Główny PSP nadal:

Stopień aspiranta

- mł. asp. Karol Machnowski

 

Rozkazem personalnym Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie nadał:

stopień starszego ogniomistrza

- ogn. Piotr Swatowski

stopień ogniomistrza

- mł. ogn. Piotr Bożko

- mł. ogn. Daniel Stalczewski

- mł. ogn. Jarosław Makarewicz

- mł. ogn. Jarosław Suchocki

stopień młodszego ogniomistrza

- st. sekc. Tomasz Rogiński

- st. sekc. Andrzej Reginis

- st. sekc. Arkadiusz Tywoniuk

stopień starszego sekcyjnego

- sekc. Łukasz Urban

Rozkazem personalnym Komendant Powiatowy PSP w Braniewie nadał:

stopień starszego strażaka

- str. Cezary Ciepliński

- str. Paweł Kononowicz

 

Nagrodą pieniężną Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił:

–   st. sekc. Marzena Urbanowicz

 

Z okazji dnia strażaka za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, zaangażowanie w prace Jednostki wykraczające częstokroć poza zakres obowiązków służbowych, wkład w kreowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Powiatowy PSP w Braniewie wyróżnił wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych nagrodą pieniężną. Dodatkowo przyznane zostały dodatki motywacyjne oraz nagrody uznaniowe dla wyróżniających się strażaków braniewskiej komendy.

Podczas apelu dokonano symbolicznego przekazania dla przedstawicieli jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Fromborku kluczyków do pojazdu specjalnego SH18, który został przekazany w użyczenie.

Dodatkowo podziękowanie za zaangażowanie podczas zdarzenia drogowego otrzymali żołnierze WOT.

 

W dalszej części uroczystości głos zabrali przybyli na uroczystość zaproszeni goście, którzy nie szczędzili dobrych słów dziękując wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom iławskiej komendy za trud i ciężka pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu braniewskiego.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek / Foto: Arkadiusz Wiśniewski