Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie realizują cykl spotkań prewencyjnych dedykowanych dla najmłodszych przedstawicieli braniewskich szkół.

Spotkanie ze strażakami to doskonała forma przybliżenia zawodu strażaka, omówienie zasad bezpieczeństwa oraz pokazanie sprzętu, którym dysponują braniewscy strażacy. Tradycyjnie najmłodsi wykazują się dużym zainteresowaniem pożarnictwem oraz obcowaniem ze sprzętem ratowniczym. W ostatnim okresie strażacy odwiedzili uczniów szkół podstawowych nr 5 i 6 w Braniewie. Wizytę w siedzibie komendy straży pożarnej złożyła również młodzież ze Szkoły Podstawowej w Chruścielu.