Wczoraj, 24 lutego, w zabytkowym Spichlerzu Mariackim w Braniewie, swoją działalność w roku 2009 podsumowali strażacy z braniewskiej KP PSP. Odprawę poprzedziło uroczyste przekazanie pojazdu SLRR Ford Ranger i pneumatycznego namiotu ratowniczego NPS 37. W odprawie i uroczystości uczestniczyli: zastępca Warmińsko–Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie - st. bryg. Mirosław Rutecki, samorządowcy: Starosta Braniewski - Leszek Dziąg, Wicestarosta Braniewski - Bogdan Pochodaj, Wiceburmistrz Braniewa - Jerzy Maziarz, Burmistrz Fromborka - Krystyna Lewańska, wójtowie gmin: Lelkowo - Stanisław Popiel, Wilczęta - Bogusław Szczerba, Braniewo - Wincenty Przyborowski, przedstawiciel Gminy Płoskinia - Stefan Hrybek, ksiądz prałat - Tadeusz Graniczka, ksiądz dziekan - Leszek Galica, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Braniewie - dh Edward Bułhak, Radny Sejmiku Samorządowego Województwa Warmińsko – Mazurskiego - Jan Bobek, przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. . Działalność w roku 2009 przedstawiona została w formie prezentacji multimedialnej. Z- ca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie - st. bryg. Mirosław Rutecki. zapoznał się z warunkami pracy i służby strażaków z braniewskiej komendy. Obecni samorządowcy oraz goście podziękowali za działalność w roku 2009 i wyrazili uznanie za dokonania i trud pracy. Rok 2009 był rokiem rekordowym pod względem ilości interwencji odnotowanych na terenie powiatu braniewskiego. Oprócz sukcesów na odprawie poruszona została również kwestie pozyskanego sprzętu w roku 2009 /pojazdów SHD 25 i SLRR, pneumatycznego namiotu ratowniczego NPS 37, agregatu pompowego AP 5000/8/ oraz planów związanych z pozyskaniem nowego sprzętu w roku 2010. Odprawa roczna to również okazja aby wręczyć podziękowania osobom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju KP PSP w Braniewie. Stosowne podziękowania otrzymali samorządowcy oraz obecni goście i przedstawiciele firm: Pan Wojciech Chruściel – Chemikals, Pan Krzysztof Murawski – usługi stolarskie. Nie zabrakło ciepłych słów oraz deklaracji dalszej pomocy i wspierania Państwowej Straży Pożarnej. Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy. /kpt. I. Ścibiorek/.